North West Donegal Community Directory

Tá Eolaire Pobail Iarthuaisceart Dhún na nGall ar fáil anois. The North West Donegal Community Directory is now available. It covers the areas of Derryveagh, Gaoth Dobhair, Fintown and the Rosses. You can download it here:-

https://www.cypsc.ie/_fileupload/Documents/Resources/Donegal/2020%20directory%20Working%20FINAL.pdf?fbclid=IwAR24Gvf5UdBICRr44NCP_TibOy7W11B33lEEirTssrJQC36ZccvsOeCO_tE

Beartaíodh an t-eolaire gairid seo ag cruinniú de chuid Líonra um Thacaíocht Leanaí agus Teaghlaigh an Iarthuaiscirt mar slí chun eolas ábhartha ar fhadréimseach na heagraíochtaí
pobail, deonacha, um thacaíocht teaghlaigh agus folláine a tharraingt le chéile in aon áit
amháin.Fiú le fóin póca agus suíomhanna idirlín is féidir deacrachtaí a bheith ann teacht
ar an tseirbhís nó ar uimhir ghutháin an ghrupa pobail a dteastaíonn uait. Shíl muid go
dtiocfadh leis an eolaire seo bheith ina chuidiú. Tá na tionscnaimh, seirbhísí agus
tacaíochtaí eagraithe againn faoi théamaí agus faoi ord aibítre. Cuirtear roinnt
eagraíochtaí i láthair go minic de réir an réimse seirbhísí agus clár a sholáthraíonn siad.
Is é an ceantar geografach atá i gceist ná ceantar na trí Fhoireann Cúram Sláinte Príomhúil
a chlúdaíonn Iarthuaisceart Dhún na nGall – Doire Bheatha (ón Craoslach go Gort an
Choirce); An Bhun Beag agus Doire Beag; Baile na Finne agus ceantar na Rosa. Seans go
bhfuil seoladh i Leitir Ceanainn nó áit eile ag cuid de na seirbhísí ach tá siad san áireamh
mar gheall ar na seirbhísí a sholáthraíonn siad i limistéar na trí Fhoireann Cúram Sláinte
Príomhúil a chomhdhéanann ceantar an Iarthuaiscirt.

This short directory was proposed at a meeting of the North West Donegal Child and
Family Support Network as a means to gather together as much relevant information
about the enormous range of community, voluntary, family support and wellbeing
organisations and put it all together in one place.
In these days of mobile phones and on-line information it can be extremely difficult to
find the service you need or the phone number of a community group and we thought
this little publication could help.
In these pages we have grouped all the projects, services and supports by theme and in
alphabetical order and some organisations appear several times depending on the range
of services or programmes they offer.
The geographical area covered is the three Primary Care Team areas that
cover the North West of Donegal – Derryveagh (from Creeslough to Gortahork); Bunbeg
and Derrybeg and the Fintown and Rosses area.
Some of the services listed might have an address in Letterkenny or elsewhere but they
are included because they cover or provide services into the three PCT areas that make
up the North West.

 

 

 

 

You may also like

        Short videos on the Importance of Play have recently launched which was a collaboration between North Central CFSN and Lifestart Services.   Volume 1 https://youtu.be/xl2F2vZXhbg Volume 2 https://youtu.be/OOy4lmWggtM Volume 3 https://youtu.be/tmv40--l7fA Volume 4 https://youtu.be/Wr9bfTWddts Volume 5 https://youtu.be/7HLkBXvVTFE Volume 6 https://youtu.be/NuUXb51qZY0

Leave a comment